בשיתוף עם חברת הנדל"ן הבינלאומית המובילה JLL, אלקטרה M&E פועלת כ"קבלן ראשי לפרויקטים בהיקף קטן" (SPGC) במתקני אינטל בישראל. העבודות המוצעות כוללות עבודות אלקטרו-מכניות ועבודות בינוי וגמר. הפעילות כוללת אחריות לתכנון וביצוע פרויקטים באתרי המשרדים של חברת אינטל בישראל.

כמו כן החברה פועלת כקבלן ראשי לתכנון וןביצוע של פרויקטים מיוחדים במפעל הייצור( FAB ) של אינטל בקריית גת   (FWR-DB)