• מיקום:
  דרך מנחם בגין 144, תל אביב
 • לקוח:
  קבוצת עזריאלי
 • תקופה:
  2018-2021
 • שטח:
  57,000 מ"ר
 • תאור פרוייקט:
  • על שטח של כ-57,000 מ"ר המחולק ל-5 חניונים עומדים לקום שלושה מגדלים ומבנה מסחר.
  • מגדל A משמש מגדל מגורים בגובה 60 קומות ( לא כלול במכרז)
  • מגדל B מבנה משרדים ומגורים על שטח של כ-16,500 מ"ר ולגובה של 17 קומות (נמצא בhold  בשלב זה)
  • מגדל C מגדל 150 מטר כ-40 קומות על שטח של כ-55,000 מ"ר
  • מבנה D - מבנה מסחר 2 קומות בשטח של כ-2,000 מ"ר.
 • שירותים:
  אלקטרה M&E מבצעת את כלל המערכות – חשמל, צנרת ומיזוג אוויר בכל אזור החניונים, מגדל C מבנה מסחר D, מבנה A רק עד קומת המסחר ומבנה B ( נמצא ב-hold)