• מיקום:
    רחוב המלאכה 6, חולון
  • לקוח:
    גב-ים
  • תאור פרוייקט:

    הפרויקט כולל בניין משרדים (10 קומות).

    העבודה מבוצעת רק על חלל המעטפת – אלקטרה מבצעת מערכות מיזוג אוויר, אינסטלציה ומערכות חשמל.