• לקוח:
    חברת פיברו
  • תאור פרוייקט:

     הקמת מערך בית חיות ומעבדות ביוטכנולוגיות.

    תיאור העבודות: הפרויקט כלל בין השאר את עבודות הבינוי, מערך חדרים נקיים עבור חדרי החיות,
    מערך תקרה נקייה "להליכה", גלריית שירות, מערכת מיזוג אוויר המבקרת תנאי אקלים קבועים נדרשים, חדרי חום עם טמפרטורה משתנה, מערכת נטרול שפכים, מערכות יניקה, חשמל, כיבוי אש ואינסטלציה.