• Project Description:

    חנות איקאה ממוקמת באזור התעשייה מעוין שורק בראשל"צ והינה גדולה ב-50% מהחנות בנתניה. (גם חנויות איקאה בנתניה ובקריית אתא בוצעו ע"י אלקטרה M&E).

    היזם: חברת אירוס הגלבוע (זרוע הנדל"ן של איקאה) 

    פיקוח: וקסמן גוברין

    תיאור העבודות: ביצוע עבודות מערכות אלקטרו מכניות.

    המעליות והדרגנועים בוצעו ע"י אלקטרה מעליות.