• Project Description:

    קניון G ממוקם באזור התעשייה המזרחי של כפר סבא. הפרויקט מורכב מפאואר סנטר פתוח ומקניון המכיל ברובו חנויות אופנה. 

    היזם: גזית גלוב

    תיאור העבודות: הקמת מערכות אלקטרו מכניות.
    המעליות והדרגנועים בוצעו ע"י אלקטרה מעליות. הפרויקט התבצע בלו"ז קצר ביותר.