• Client:
    טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
  • Project Description:

    תכנון וביצוע של מעבדות כימיה, כולל תכנון בתלת ממד

    תיאור העבודות: עבודות בינוי, מיזוג אוויר, חשמל, גזים, טיפול בשפכים תעשיתיים, טיפול במים וכן ולידציה של המתקן.