• Established:
  2013-2010
 • Budget:
  כ-50 מיליון ש"ח
 • Project Description:

  הקמת מפעל ייצור חדש ומתקדם של חברת התרופות רפא, המתפרש על פני שטח כולל של כ-12,500 מ"ר בפארק ההייטק הר חוצבים

  תיאור העבודות: עבודות הקמת המפעל, לרבות קומות ייצור סטרילי וייצור יבש, מעבדות, קומה טכנית, מחסן מבוקר טמפרטורה, משרדים, חדר אוכל ומבנים טכניים. בוצעו כל עבודות הגמר למערך החדרים הנקיים, מערכות מיזוג אוויר, חשמל, אינסטלציה, מערכות PW, קיטור, אוויר דחוס וגזים שונים.

  העבודה כללה גם את ביצוע תהליך הוולידציה, כולל הכנת הפרוטוקולים וביצוע הבדיקות