• Client:
  אלעד מגורים
 • Project Description:

  בניין של מגורי יוקרה הכולל 175 דירות, אחד מתוך ארבעה בניינים שיקומו במתחם.
  מועד גמר צפוי: 2018
  תיאור העבודות: חברת אלקטרה M&E מבצעת בפרויקט זה מערכות מיזוג אוויר ואינסטלציה לבניין.
  מיזוג האוויר בפרויקט מבוסס על מערכת VRF בעיבוי מים, חימום מי עיבוי על ידי מערכת גז.