חטיבת הפרויקטים

כל הסניפים בחטיבת הפרויקטים מאוישים בצוותים מתאימים להקמת פרויקטים בתחומי מיזוג אוויר, אינסטלציה וכיבוי אש ומערכות החשמל השונות.