• הגידול בהיקף, במגוון ובמורכבות הטכנית של המערכות האלקטרו-מכניות מחייב ניהול מרכזי יעיל ואינטגרטיבי, תיאום מלא, "סגירת קצוות" ושיתוף פעולה הדוק בין כל הצוותים המקצועיים השונים העובדים באותו מקום. כמו כן, יש לבצע את האינטגרציה וההתקנה בלוחות זמנים צפופים ומתואמים. 
  • אלקטרה M&E מיישמת בכל פרויקט את הידע והניסיון העשיר שלה כדי להבטיח אינטגרציה מיטבית.