• מיקום:
  רחוב ז'בוטינסקי 2, מתחם הבורסה, רמת גן
 • לקוח:
  אמות
 • תקציב:
  כ-12,000,000$
 • שטח:
  76,000 מטר רבוע
 • תיאור פרויקט:

   מגדל משרדים Amot Atrium בן 40 קומות משרדים ועוד 8 קומות חניונים תת קרקעיים.
  שטח כולל של כ-76,000 מ"ר.
  תיאור העבודות:
  אלקטרה M&E ביצעה את מערכות החשמל, המנ"מ ומיזוג האוויר.
  המעליות בוצעו ע"י אלקטרה מעליות.