• מיקום:
  רחוב אחוזת בית 2, תל אביב
 • לקוח:
  הבורסה לניירות ערך
 • הקמה:
  2014-2012
 • תקציב:
  12,000,000$
 • תיאור פרויקט:

  קומפלקס משרדים בשטח 7,900 מ"ר וחדר מחשב בשטח 1,000 מ"ר. 6 קומות חניון. תפוקת קירור - 1,200 טון קירור.

  תיאור העבודות: אלקטרה M&E בנתה וביצעה את כל המערכות האלקטרו מכניות.
  המעליות בוצעו ע"י אלקטרה מעליות.
  עבודות הבנייה בוצעו ע"י אלקטרה בנייה.
  מדרג: שווה ערך ל-  TIER III