תחנת רכבת האומה

  • תקציב:
    100 מיליון ש"ח
  • תאור פרוייקט:

    התחנה נמצאת בסוף קו הרכבת המהירה מתל אביב, המתוכננת להתחיל לפעול במהלך שנת 2018. רובו הגדול של המבנה הוא תת קרקעי בעומק 85 מטרים מתחת לאדמה וכולל מבנה טכני, מבנה התחנה, רציפים ודרגנועים. מעל פני הקרקע בנוי המבנה העילי, דרכו מגיעים הנוסעים לרציפים בעזרת מערכת דרגנועים ומעליות. במבנה הטכני מרוכזים מפוחי אוורור, גנרטורים, יחידות קירור, חדרי חשמל וכד'. עקב העומק הרב של הרציפים  נדרשת הזרמת כמות גדולה של אוויר ממפלס הרחוב, ובהתאמה נדרשת מערכת לפליטת אוויר ושחרור עשן בחירום.

     היקף הפרויקט צפוי להיות כ 100 מיליון ש"ח וכולל גם הסכם שירות לתקופה של עשר שנים, אשר יתבצע על ידי חטיבת השירות של אלקטרה.

    תיאור העבודות: חברת אלקטרה M&E ביצעה בפרויקט מערכות מיזוג אוויר ואוורור, חשמל ומנ"מ, כיבוי אש ואינסטלציה.